"Konya'dan Dünya'ya"

resim

YAZSANA OZAN ARİF.!


Ölüler isyanda susanlar diri

Hangi su temizler böyle bir kiri

Boşuna mı dedik destan şairi

Sinan Ateş'i de yazsana Arif


Madem Hareket'te kendisi önder

Alparslan Türkeş'e şikâyet gönder

Ne yapalım yani kim ne derse der

Sinan Ateş'i de yazsana Arif!


Ankara'da nasıl düştü pusuya

Kardeşleri attı onu kuyuya

Bin selam söyle Yusuf soyluya

Sinan Ateş'i de yazsana Arif!


Duruşu Atilla bakışı Yavuz

Ne etti de böyle kaldı yalağuz

Bilinir mi kimler etti kılavuz

Sinan Ateş'i de yazsana Arif!


Ne deyip dayansın o baba-ana

Hangi ülvi hedef kıyar bu cana

Yapışmaz mı mahşer günü yakana

Sinan Ateş i de yazsana Arif!


Baba deyip yanan iki yavruyu

Anlatmaya yetmez asla beş duyu

Teşkilata düşen derin uykuyu

Sinan Ateş'i de yazsana Arif!


Yalçın kayalardan düşüp ölmedi

Kalleş kurşunlardan geri gelmedi

Onca ülküdaşı niye bilmedi

Sinan Ateş'i de yazsana Arif!


Ateş sardı Ateş köşe bucağı

Görmedi katlini kendi ocağı

Bursa'da açılan şanlı kucağı

Sinan Ateş'i de yazsana Arif!


Kime anlatalım ahde vefayı

Kim çilekeş kimler sürer sefayı

Bir el kapatmasın diye sayfayı

Sinan Ateş'i de yazsana Arif!


İçinde yoksan da sen de bizdensin

Muhsin Ağabey'den kutlu izdensin!

Bunca kepazelik nasıl gizlensin!

Sinan Ateş'i de yazsana Arif!


Demişler gerek yok fazla tarife

Hasret koyma bizi Ozan Arif'e 

Adam sandığımız bunca herife

Sinan Ateş'i de yazsana Arif!

**Hakverdi Murat
DAVA BUYSA

Dava buysa,Sizin olsun Aşkınız

Sizin olsun, sahte, yalan köşkünüz

Siz riyakar, bizde tümden şaşkınız,

Yan yüreğim cayır cayır artık yan

Hangi dava,hangi adam, hangi Can....

🎯

Hep menfaat, türlü,türlü planlar,

Dost görünüp arkamızdan vuran var,

Bu gidişle her işimiz ahüzar,

Yan yüreğim cayır cayır artık yan

Hangi dava, hangi adam, hangi Can...

🎯

Ruhlar kara, özü,sözü değişik,

Söz takiyye, tavırları yılışık,

Şol gönüller, söyle kimle barışık,

Yan yüreğim cayır cayır artık yan

Hangi dava, hangi adam, hangi Can..

🎯

Paran varsa adam sanıp koşarlar,

Makam mevkii,koltuk için yaşarlar,

Hırsı için koca dağı aşarlar,

Yan yüreğim cayır cayır artık yan

Hangi dava,hangi adam, hangi Can...

🎯

Durma çalış hep koş derler davaya

Onlar  öndedir biz arkada yaya

Birimiz hepimiz demiştik  güya

Yan yüreğim cayır cayır artık yan

Hangi dava hangi adam hangi can

🎯

Töre bitmiş hatır gönül kalmamış

Gökbörüden buyruk gelmiş uymamış

Sağır Sultan duymuş ağam duymamış

Yan yüreğim cayır cayır artık yan

Hangi dava hangi adam hangi can

🎯

Sus EROĞLU fazla söze ne hacet,

Neyse niyet, gelir elbet akibet,

Ne tadımız kaldı nede bereket

Yan yüreğim cayır cayır artık yan

Hangi dava, hangi adam, hangi Can...


**Ertuğrul Kalafat

MAL KAVGASI


Memedaanın üç evladı var idi

Her birine bir ev aldı efendim 

Çok da huysuz geçinmesi zor idi

Ona göre hayat baldı efendim.


Çok çalıştı gece gündüz yatmadı

Uyurken üstüne şafak atmadı 

Yemedi içmedi tarla satmadı

Ambarında buğday boldu efendim. 


Mal sahibi olmak böyle kötü mü

G özlemedi garip, öksüz, yetimi

Eh! bu ömrün elbet vardır bitimi

Gün geldi bu adam öldü efendim.


Çocukları kalkıp eve geldiler

Zengin olduk gayrı deyip güldüler 

O gün tarlaları bir bir böldüler

Bir tek baba evi kaldı efendim. 


Kurra çekip ok attılar olmadı

Yan yattılar düz yattılar olmadı

Birer göz oda tuttular olmadı

Ortanca mutfağa daldı efendim. 


Dedi ki hepiniz gelin  buraya

Eşit bölüşelim koyup daraya

Şeytan sokmayalım aman araya

Azıcık suskunluk oldu efendim.


Büyüğü dedi ki tüp benim olsun

Tabak çanak sizin küp benim olsun

Şu baş köşe sizin dip benim olsun

Derken küçüğü de geldi efendim.


Olmaz dedi o küp benim olacak

İçi arpa buğday zahre dolacak

Peki ya şu tepsi kime kalacak

Diyerek çanları çaldı efendim. 


Büyük dedi vermen ben bu tepsiyi

Sizden ırak olmak hepsinden iyi

Terkediyorum ben bu kokmuş köyü

Diyerek sesini saldı efendim.


Ortanca sinirle kalktı yerinden

Kan damladı sanki akan terinden

Vay namussuz dedi şöyle derinden 

Yeniden tasları böldü efendim.

Bir birilerini tuttular taşa

Yapılan iyilik kakıldı başa

Gelin de oh deyip etti temaşa

Kim iyi kim kötü bildi efendim.


Büyüğü delirdi bir tekme vurdu

Ortanca sinirden camları kırdı

Küçük çekilerek geride durdu

Gürültüye o ev doldu efendim.


Komşuları gelip barıştırdılar

Malları ortaya karıştırdılar

Yeniden pay edip kırıştırdılar

Kimi kızdı kimi güldü efendim.


Zühre'm der mal nedir gardaş yanında 

Kanını taşır ya, gardaş kanında

Nolacak bilemem Hâk divanında 

Karun da çok zengin kuldu efendim.


Saliha Değirmenci Yavaş

(Zühre'm)
UMUDA YOLCULUK

Gündüzler bir anda geceye döner

Umuda yolculuk biterse bir gün.

Yıldızlar matlaşır, güneş de söner 

Umuda yolculuk biterse bir gün.


Kargalar bastırır susar tüm kuşlar,

Her yer viran olur öter baykuşlar.

Daha da dikleşir zorlu yokuşlar 

Umuda yolculuk biterse bir gün.


Derinleşir yüzde malum çizgiler,

Ağıda dönüşür kırık ezgiler.

Sökülür eğreti duran büzgüler

Umuda yolculuk biterse bir gün.


Çalkalanır deniz, taşar ırmaklar,

Gül yerine diken açar topraklar.

Gazele dönüşür taze yapraklar

Umuda yolculuk biterse bir gün.


Sönmeye yüz tutar elde meşale,

Düşman heves duyar yurdu işgale.

Ne bir hedef kalır ne de meşgale

Umuda yolculuk biterse bir gün.

**Tayyar YILDIRIM

"Haftanın Şairinden"

DOKUNAN ŞİİRLER